A nemek aránya az EP-képviselők között: 2019

Az Európai Parlament 2019. május 26-án közzéteszi a 2019. évi európai választások eredményeit országonkénti bontásban, valamint a Parlament összetételének előrejelzését. A parlamenti helyekről szóló uniós és tagállami előrejelzéseket a Parlamenttel szerződésben álló Kantar készíti, a tagállami választási törvényeket teljes mértékben figyelembe véve. Az európai áttekintés a távozó Parlament szerkezetét alapul véve nyújt globális előrejelzést a képviselőcsoportok várható létszámáról. A rendelkezésre álló adatokat folyamatosan hozzuk nyilvánosságra, ahogy a tagállamokban egymás után lezárul a szavazás. Az előrejelzést egészen addig frissítjük, amíg az összes tagállamban le nem zárul a szavazás, és a nemzeti választási hatóságok közzé nem teszik az eredményeket.

Ezenfelül május 26-án koraeste azokra az országokra vonatkozóan, ahol a szavazás már lezárult, a nemzeti oldalakon közzétesszük a nemzeti pártok és képviselőcsoportok szerinti eredményeket, a nemzeti pártok és képviselőcsoportok eredményeit százalékos és képviselői mandátumszám szerinti bontásban, valamint a nemzeti választási hatóságok által közölt részvételi adatokat. A nemzeti oldalak az uniós tagállamokban zajló szavazások lezárultának függvényében jelennek meg és frissülnek.

Mit értünk „előrejelzés” alatt? Az előrejelzés az Európai Parlamentnek a választások eredménye alapján kialakult összetételére vonatkozó becslés. Mivel az uniós tagországokban a szavazás különböző időben zajlik, az előrejelzés az elérhető adatok – a nem hivatalos választási adatok, például exit poll adatok vagy a tagállamokban közzétett becslések, illetve a tagállami hivatalos eredmények – ötvözésén alapul. Az egyes tagállamokra vonatkozó, bármelyik kategóriába tartozó adatokat csak akkor tesszük közzé, ha ott a szavazás már lezárult. A Parlamenttel a választások vonatkozásában szerződésben álló Kantar a tagállami eredményeket az egyes országok választási törvényeinek megfelelően fordítja képviselői mandátumokra a jelenlegi képviselőcsoportokon belül, így alakítva ki az Európai Parlament teljes összetételének előrejelzését. Mivel az újonnan választott Parlament és a képviselőcsoportok jövőbeli összetétele nem határozható meg a 2019. júliusi alakuló ülés előtt, a Parlament összetételének előrejelzése a távozó Parlament szerkezetét veszi alapul.

Kik az „egyéb képviselők”? A Parlament összetételének előrejelzése a távozó Parlament és a képviselőcsoportok szerkezetét veszi alapul, és nem befolyásolja a következő Parlamentnek a 2019. júliusi alakuló ülésen kialakított összetételét. A Parlamentben jelenleg képviselt nemzeti pártok képviselői ugyanabba a képviselőcsoportba kerülnek, mint amelyikben a távozó Parlamentben helyet foglaltak. Azon nemzeti pártok, amelyeknek jelenleg nincsenek képviselői az Európai Parlamentben, de tagjai valamelyik elismert európai politikai pártnak, abba a képviselőcsoportba kerülnek, amelyhez a szóban forgó európai politikai párt csatlakozott. Azon nemzeti pártok képviselői, amelyek jelenleg nem képviseltetik magukat az Európai Parlamentben, és hivatalosan nem tagjai egyik elismert európai politikai pártnak sem, az „egyéb képviselők” kategóriába kerülnek, tekintet nélkül politikai hovatartozásukra. Valamely nemzeti párt másik képviselőcsoporthoz való csatlakozását (vagy az „egyéb képviselők” valamely képviselőcsoporthoz való csatlakozását) csak akkor regisztrálják, ha a Parlament szervezeti egységeit erről írásban értesítették. Mivel nem tudjuk előre jelezni, hogy melyik képviselőcsoporthoz fognak csatlakozni, ezt a kategóriát két egyenlő részre osztva ábrázoljuk a mandátumok megoszlását bemutató parlamenti patkó jobb és bal oldalán.


Ismerje meg, hogyan zajlanak az európai választások
Letöltés és megosztás
A grafikon letöltése